Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2013

middlefinger
Nie mniej jednak, nie wiem czy tylko mi czy wszystkim nie wyświetla się większość na tym profilu, więc jestem teraz pod middlefinger1 :)
middlefinger
Prawie rok czasu nie miałam dostępu do zupki, zapomniałam hasło, którego nie mogłam odzyskać, założyłam nową, aż tu dziś udało mi się uruchomić stary komputer na którym mam zapamiętane hasełko! Aaaaaaaaaaaaaa, skacze z radości!!!!! :)
middlefinger
7166 a311 500
Reposted fromretaliate retaliate viasavor savor

February 16 2012

middlefinger
8863 dc13 500
Reposted fromdamagecase damagecase viadanio danio
middlefinger
7825 2ea5
Reposted fromretaliate retaliate viapatidaga patidaga
middlefinger
3609 bd59 500
Reposted fromtout tout viapatidaga patidaga

February 14 2012

middlefinger

Zawsze zjawiasz się tylko na chwilę. Burzysz wszystko i znikasz.

Reposted fromcarre carre viaraindrops raindrops
middlefinger
0428 b048 500
Reposted fromhallon hallon viaTangledUp TangledUp
9396 871c
Reposted fromzuuu zuuu viabrefffica brefffica

February 10 2012

middlefinger
Reposted fromelegy elegy viadanio danio
middlefinger
Reposted fromsowaaa sowaaa viadanio danio
middlefinger
0927 0874 500
tak bardzo prawdziwe 
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viasavor savor

January 29 2012

middlefinger
4415 4eb0 500
Reposted fromlifesucks lifesucks viamajaaa majaaa
middlefinger
6389 ebcf
Reposted fromtuclock tuclock viamajaaa majaaa
middlefinger
4381 ede7
Reposted frompleinedemepris pleinedemepris viamajaaa majaaa
middlefinger
0658 ee7a
Reposted fromgoodtimesbadtimes goodtimesbadtimes viadanio danio

January 22 2012

middlefinger
ja, mylący wtedy artyzm z paleniem, mylący bycie artystą z piciem, mylący pisanie z kurewstwem, z jesienią, ze wszystkim
— witkowski, lubiewo
Reposted fromdzass dzass viamusic-girl music-girl
middlefinger
2786 9d5a
Reposted fromJuralvi Juralvi viamusic-girl music-girl
middlefinger
Reposted frommoreheroine moreheroine viadanio danio
middlefinger
Jeśli jesteś - przyślij mejla. To jest
najgorsza rola - akwizytor, który
wciska śmieci nikomu. Jeżeli istniejesz -
to przyślij esemesa. Mogę być ci wierny.
Nic mi nie pozostało. Bo skończyło się.
Kulę i bolę się.
— Marcin Świetlicki, Baczność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl